Avís legal

Avís legal i protecció de dades

D’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), li informem que la seva visita a aquest lloc web està subjecta a la present Política sobre Tractament de Dades Personals.

Política de privadesa
Quan vostè ens facilita informació de caràcter personal a través del lloc web MUERTASANCHEZ.COM (d’ara endavant “Lloc web”), Marta Sanmartín (d’ara endavant, el “Titular”) amb domicili a Gràcia, Barcelona respecta la seva intimitat i els drets que li reconeix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Per això, és important que entengui quina informació recaptem sobre vostè durant la seva visita i què fem amb aquesta informació.

No comunicarem a tercers la seva informació de caràcter personal, excepte en la forma establerta en aquesta Política sobre Privadesa i Tractament de Dades o en els avisos establerts per a cada supòsit en què es recullin les seves dades personals. El Titular podrà revelar qualsevol informació, incloent dades de caràcter personal, que consideri necessària per donar compliment a les obligacions legals.

Recollida i ús de la informació
En facilitar-nos les seves dades de caràcter personal en el Lloc web, està expressant la seva acceptació al tractament i comunicació de les seves dades personals en la forma contemplada en aquesta Política sobre Tractament de Dades Personals. Si prefereix que el Titular no recapti informació personal sobre vostè, preguem que no ens la faciliti. El Titular podrà usar la informació de caràcter personal que ens faciliti de forma dissociada (sense identificació personal) per a finalitats internes, com pot ser l’elaboració d’estadístiques.
Així, el Titular podrà recaptar, emmagatzemar o acumular determinada informació de caràcter no personal referent al seu ús del Lloc web, com per exemple aquella informació que indiqui quins de les nostres pàgines són més populars.

Cookies i arxius de registre
El Titular podrà col·locar una “cookie” en el disc dur del seu ordinador a fi de reconèixer-ho com a usuari recurrent i personalitzar el seu ús del Lloc web. La cookie es guardarà en el disc dur del seu ordinador fins que vostè l’elimini. Podrà fer que el seu navegador li avisi de la presència de cookies o que els rebutgi automàticament. Si rebutja les cookies podrà seguir usant el Lloc web, si ben això podrà suposar la limitació en l’ús d’algunes prestacions o impedir el bon funcionament del Lloc web.

Tercers
El Titular podrà contractar a tercers perquè exerceixin funcions en el seu nom en relació amb les finalitats pels quals es puguin recollir les seves dades personals, com per exemple, analitzar la informació proporcionada, allotjar llocs web o prestar serveis integrats de logística. Dites terceres podran tenir accés a la informació de caràcter personal necessària per a l’acompliment de les seves funcions, si ben no podran utilitzar aquesta informació per a cap altra fi i regularem les nostres relacions amb tals tercers en la manera exigida per la normativa aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal.

Enllaços
El Lloc web podrà contenir enllaços a o des d’altres llocs web. Ha de saber que el Titular no es responsabilitza de les pràctiques que, en matèria de tractament de dades personals, segueixen altres llocs web. La present Política sobre Tractament de Dades Personals és aplicable solament a la informació que recaptem en el Lloc web. Li aconsellem llegir les polítiques sobre tractament de dades personals d’altres llocs web amb els quals enllaci a o des del nostre Lloc web o que visiti d’una altra forma.

Seguretat
El Titular ha implantat diverses mesures per protegir la seguretat de la seva informació personal, tant “on line” com “off line”.

Notificació de Canvis
La present Política sobre Tractament de Dades Personals podrà ser modificada pel Titular a qualsevol moment i s’entendrà vigent a partir d’aquest moment. En aquest cas, s’inclourà la política revisada en el Lloc web.

Drets d’Accés, Rectificació, cancel·lació i Oposició
Vostè té dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades o oposar-se al tractament de les seves dades personals, comunicant-ho per correu a info@muertasanchez.com.

Llei aplicable
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.